Jak si odečíst příspěvek z daní?

28. 11. 2023

Diskuze o tom, jestli existuje nezištný dobrý skutek, mohou být velmi filozofické a dostaly se dokonce až do jednoho z dílů z populárního seriálu Přátele. Krom dobrého pocitu a posilující energie z pomoci druhým, kterou získáte jednorázovým či pravidelným příspěvkem neziskové charitativní organizaci, si můžete také snížit daňový základ. Pro koho takové pravidlo platí a jak to v praxi funguje?

Někteří se chybně domnívají, že si finančním příspěvkem sníží výsledné daně. Tak to přesně není. O finanční příspěvek se snižuje základ, ze kterého se daň počítá. V případě zaměstnanců je to superhrubá mzda (mzda se zahrnutými odvody, zdravotním a sociálním pojištěním), u živnostníků pak zjednodušeně základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok. 


Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 30 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč.


Jsou odečty z daní nějak limitovány?

Ano jsou. Poskytnuté dary mají svou minimální a maximální výši. Minimální částka je v součtu 1000 Kč nebo 2 % z původního daňového základu. Maximální částka je pak patnáct procent z původního daňového základu. 


Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Dohromady lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Narozdíl od fyzické osoby se u osoby právnické výše darů nesčítají, proto je minimální jednorázová výše daru 2000 Kč.

Na co je potřeba během roku myslet?

Pokud si budete chtít snížit daňový základ, je potřeba myslet na pár detailů. Dárce nemůže zůstat anonymní a při daňovém přiznání se dokládá potvrzení o daru. Potvrzením je nejčastěji darovací smlouva nebo příjmový pokladní doklad. Doklad musí obsahovat příjemce daru, darovanou částku, účel k jakému byl dar poskytnut a chybět nesmí datum darování.

Věříme, že jsme vás i těmito praktickými tipy inspirovali a stanete se jedním z našich 100 hrdinů a podpoříte maminky a děti, ke kterým osud nebyl v tuhle chvíli zrovna příznivý. Pokud vás naše iniciativa zaujala, přečtěte si úspěšné příběhy, kde se nám podařilo společně zajistit dětem bezpečné dětství.

Další novinky